top of page

Khóa học chuẩn bị du học tại trường Nhật ngữ Hanamaru

Yêu cầu nhập học và học kỳ

◎ Khóa học chuẩn bị du học (trường Thái Lan và trường Ấn Độ)

Đối tượng mục tiêu: Giới hạn 20 sinh viên mỗi lớp (yêu cầu phỏng vấn và trả trước học phí)

Thời gian học cho đến khi đi du lịch: Khoảng 6-9 tháng (4 giờ một ngày, 3 ngày một tuần)

◎ Khóa học trực tuyến để chuẩn bị du học (cần phỏng vấn và trả trước học phí)

Đối tượng mục tiêu: Các bài học riêng tư giới hạn cho 30 người

Thời gian học bắt buộc trước khi đi du lịch: Khoảng 6 tháng (4 giờ một ngày)

* Khóa học chuẩn bị du học Nội dung học và thời gian học

・ Khóa nhập học tháng 4:

Đã vượt qua kỳ thi năng lực Nhật ngữ N5 khi nộp đơn xin tư cách lưu trú vào đầu tháng 12

・ Khóa học nhập học tháng 10:

Đã vượt qua kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 khi nộp đơn xin tư cách lưu trú vào đầu tháng 5

・ 1 khóa học x 40 giờ

・ Bài kiểm tra giữa kỳ (ngữ pháp, viết, hội thoại) cho mỗi khóa học,

Nộp báo cáo và giấy chứng nhận

・ Kỳ thi năng lực tiếng Nhật cho người mới bắt đầu (D1 ~ D4) Trình độ N5

・ Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trung cấp (D5-D8) Trình độ N4

★ Các lớp học sẽ tiếp tục cho đến ngay trước khi đi du lịch sau khi hoàn thành khóa học.

bottom of page